Aanbod MEI!

MEI! is er op gericht iedere deelnemer te laten ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en dit om te zetten, via een passend traject, in zinvolle dagbesteding. Dit kan zijn werk, stage, vrijwilligerswerk of een combinatie hiervan.  De doelgroep van MEI! is breed toegankelijk, met als voordeel dat men van elkaar kan leren. Naast de begeleiding van deelnemers met een beperking, richten we ons ook op de integratie van asielzoekers.  

Daarbij richten we ons op de Nederlandse taal, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Onze evaluaties, trajecten en begeleiding kunnen echter ook (deels) in Engels worden aangeleverd. Je motivatie Nederlands te leren vanuit de praktijk, vinden wij dus een prioriteit.

MEI! werkt vanuit Nederlandse maatschappelijke maatstaven, waarbij rekening gehouden wordt met religie en culturele verschillen en streeft naar multiculturele samenstelling in groepsbegeleiding, waar respect voor elkaar prioriteit is. Wij verwachten dat onze deelnemers hier open voor staan.

Wat kun je doen bij MEI! ?

MEI! heeft een locatie waar dagbesteding/ werktoeleiding op maat wordt aangeboden. Zelf doen, zelf ontwikkelen en zelf creëren op een wijze waarmee we verantwoord omgaan met de maatschappij. Wat houdt dit in? In eerste instantie is de deelnemer het belangrijkste ingrediënt. Wat wil je, wat kun je en hoe gaan we dit vorm geven? MEI! is kleinschalig, zodat er maximale ruimte is voor de deelnemer. Bij elke aanmelding wordt er gekeken naar wat een deelnemer wil en kan. Daarna wordt er individueel een plan gemaakt hoe we dit kunnen bereiken.

Op dit moment hebben wij o.a. mogelijkheden voor:

  • Groene vingers/ zwarte handen
  • Klusjes (in de wijk)
  • Schoonmaak intern/ extern
  • Catering/ kookgroep
  • Dieren
  • Meubels restylen

MEI! werkt met fasering zodat jij, waar mogelijk, klaargestoomd wordt voor de praktijk!

Staat er niet(s) bij wat je wenst?
Verras MEI! en vraag het aan via het contactformulier!