Wonen bij MEI!

Vanuit de dagelijkse praktijk merken wij dat er tekorten zijn voor goede ontwikkelmogelijkheden qua wonen in Twente. Lange wachtlijsten of moeizame aansluiting qua ondersteuningsbehoefte. Dit moet anders vindt MEI!

MEI! is een traject gestart om woonmogelijkheden te ontwikkelen, gericht op eigen regie & maatschappijparticipatie vanuit een veilige leer/ontwikkelomgeving.  Kortweg: maatwerk in trajecten, passende bij de deelnemer en zijn of haar tempo.


De plannen

In de gemeente Haaksbergen wil MEI! 15 woonunits creëren. De woonvorm circulair duurzaam, zelfvoorzienend en verweven met het groene landschap van Haaksbergen. We hebben een maatschappelijk betrokken financierder gevonden, welke met ons en de gemeenschap van Haaksbergen wil meedenken. Het is voor MEI! en haar toekomstige deelnemers van belang dat de gemeenschap de plannen omarmt. Wonen bij MEI! is immers meedoen met de maatschappij. Het ontmoetingscentrum, passende bij de (werk-gerelateerde) dagbesteding van MEI! is ingericht op verbinding en ontmoeten.


Doelgroep

De woonunits worden ingedeeld in 3 fasen, waarbij de deelnemers in alle fases een eigen woonunit behoudt. De fases zijn niet leeftijdsgebonden maar gericht op de individuele behoefte.

Fase 1. In deze fase behoeft de deelnemer een ontwikkeling in nabijheid en 24 uurs toezicht. Deze ontwikkeling is gericht op eigen regie, zelfzorg (praktisch en maatschappelijk), zelfverantwoording (praktisch en maatschappelijk), vrijetijdsbesteding en het hebben en/of houden van school/werk/dagbesteding. Het hebben en/of volgen van therapeutische behandeling wordt ondersteund.

Fase 2. In deze fase behoeft de deelnemer nabijheid in vorm van frequente (dagelijkse) afspraken en de mogelijkheid naar behoefte aan te kloppen. De deelnemer heeft school/werk of dagbesteding. De begeleiding richt zich op voorbereiding van een eigen woonplek. Begeleiding kan meebewegen op deze woonplek (ambulant) voor zolang nodig en op het tempo van de deelnemer. In deze fase woont de deelnemer uiteindelijk in een eigen woning.

Fase 3. Deze fase is bedoeld voor deelnemers die langdurig behoeftig zijn aan een woonplek met een beschermd karakter en stabiel houden van zijn of haar leven. Begeleiding richt zich op het continueren van zelfredzaamheid, daginvulling en gepast deelnemen aan de maatschappij.


Contra-indicatie

MEI! is niet ingericht op deelnemers met een ‘maatregel’ of (ernstige) verslaving/seksueel en agressie-gerelateerde problematieken.
Samenwerking.

MEI! richt zich op begeleiding en werkt samen met ketenpartners rondom haar deelnemers. MEI! geloofd in scheiding woonbegeleiding & behandeling en in intensieve samenwerking hiertoe. MEI! richt zich op samenwerking met (gezins-)systemen rondom deelnemers daar waar kan en altijd in overleg met de deelnemer.


Actuele stand van zaken

Op dit moment zijn wij onze plannen aan het onderbouwen/uitwerken. Er worden veel gesprekken gevoerd met mensen vanuit verschillende expertises; juristen, fiscalisten, ambtenaren, architecten om onze plannen vorm te geven.  Wij hebben er vertrouwen in! Gesteund door alle enthousiaste reactie vanuit burgers Haaksbergen, hulpverleners, gemeenteregisseurs/consulenten maar vooral aanmeldingen door potentiele deelnemers en/of het gezinssysteem rondom hen.