FAQ

Wat is de specifieke doelgroep van MEI! ?

MEI! houdt niet van ‘etiketjes plakken’ maar snapt dat het soms handig is, iets te duiden. MEI! heeft veel ervaring met jongeren en (jong) volwassenen die vast zijn gelopen in de maatschappij. Dit kan komen door psychische problemen, moeilijk lerend niveau, gedragsstoornissen (ADHD, ASS, ODD etc.) of een combinatie hiervan.

Welke ervaring hebben jullie?

Hoewel het initiatief jong is, beslaat de ervaring ruim 12 jaar in diverse hulpverlening. De initiatiefnemers hebben ervaring in forensische, psychiatrische en jeugdhulpverlening. Ze zijn beide getraind in de begeleiding van mensen met gedragsstoornissen voortkomende uit licht verstandelijke beperking en hechtingsverstoorde ontwikkeling. De inzetbare flexpool, waarmee MEI! werkt is het neusje van de zalm van hulpverlenersland. Betrouwbaarheid, cliëntgerichtheid en betrokkenheid staat naast het hebben van minimaal 6 jaar ervaring op hun CV.

Welke methodiek hanteren jullie?

Daar kunnen we kort over zijn: geen. MEI! is van mening dat elk individu een eigen ondersteuning behoeft, die niet uit 1 methodiek afkomstig kan zijn. MEI! gaat er vanuit dat de oplossing in de persoon ligt en boort deze aan om dit verder te ontwikkelen. Soms is iemand echter nog niet zover en wordt er hand in hand begeleiding geboden. MEI! gaat uit van de persoon met zijn/haar hulpvraag en past hier haar begeleiding op aan. MEI! is bekend met diverse begeleidingsmethodieken en kan zo nodig hierop inspelen.

Waarom dit initiatief?

De initiatiefnemers zijn geboren en gedreven hulpverleners, die met hun opgedane kennis en ervaringen de reguliere hulpverlening willen aanvullen, juist waar de aansluiting mist voor onze deelnemers. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat elk mens beter wordt, door het doen voor anderen. Deelnemen aan de maatschappij, op welke wijze dan ook laat je groeien als mens! MEI! wil zo breed mogelijk deelnemen aan de maatschappij en haar deelnemers hierin meenemen. Wij geloven in de kruisbestuiving van generaties!

Wereldverbeteraars, idealisten het klinkt een beetje geitenwollensokachtig?

MEI! staat met beide benen op de grond, met sneakersokjes en Nikes. MEI! denkt alleen niet in hokjes, doelgroepen of beperkingen.
MEI! is er van overtuigd dat voor mensen, door mensen goede invloed heeft op het welzijn van haar deelnemers. Waardering, wat kunnen betekenen en deelnemen aan de maatschappij doet goed! Er is niets geitenwollensokkerig aan, te bemerken dat onze economie er wel bij vaart, indien er gemotiveerde vrijwilligers zijn, ouderen langer thuis kunnen wonen en zelfredzaamheid voor zowel jongere dropouts als ouderen wordt versterkt!

Jullie doen aan ontwikkelingshulp?

De winsten van verkoop meubelen, dienstverlening of andersoortige activiteiten worden in eerste instantie gebruikt om extra avonden/activiteiten te organiseren voor onze deelnemers. De overige gelden sparen we op en zullen met onze deelnemers kijken welk project we ‘over de grens’ gaan realiseren.

Hoe wordt het vervoer geregeld?

In eerste instantie motiveert MEI! zelfredzaamheid en zullen we openbaar vervoer en/of eigen vervoersmiddelen aanmoedigen.
Lukt dit om één of andere reden niet (direct) bestaat de mogelijkheid gehaald en gebracht te worden, door MEI!. Dit kan tijdens de kennismaking worden besproken.