De organisatie

MEI! gaat er vanuit dat vrijwel niemand nutteloos thuis hoeft te zitten en dat ieder zich nuttig kan maken op zijn of haar manier, tempo en/of mogelijkheden in de maatschappij. In de maatschappij is het hebben van een baan belangrijk. Helaas is dit niet voor iedereen zomaar ‘de toekomst’. Deelnemen in de maatschappij lijkt soms erg moeilijk en ook de maatschappij is hierop nog niet (volledig) ingericht. De politiek spreekt van ‘participatie’ maar dit staat feitelijk nog in de kinderschoenen. Mantelzorg wordt weer nieuw leven ingeblazen.

MEI! vindt dat participeren, actief deelnemen aan de maatschappij niet alleen goed maar een recht voor iedereen! MEI! zet in op zoveel deelnemers mogelijk aan betaalde banen te helpen, passende bij de individu.
Soms lukt dit (tijdelijk) niet of zijn er omstandigheden in het persoonlijke leven van mensen waarbij het gewoonweg niet helemaal lukt. In deze situatie zal werktoeleiding worden omgezet in zinvolle dagbesteding. Op de site lees je enkele mogelijkheden.