Missie en visie

Bij MEI! hoor je echt bij de maatschappij!

Visie

MEI! is een uniek concept waarbij met de deelnemer wordt gekeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden om te werken, wel of geen betaalde baan maar in elke situatie de participatie in de maatschappij te vergroten. Door cliëntcentrale en ondersteuningsgerichte aanpak wil MEI! de zelfredzaamheid en kansen hiertoe vergroten. MEI! staat voor samen, nieuw leven, nieuwe kansen en mogelijkheden voor jezelf en voor de ander.

Missie

MEI! stelt zich als doel, flexibel en samenwerkend met organisaties, instanties, werkgevers en gemeenten gericht te werken aan maatschappijparticipatie voor al haar deelnemers. Gewoon waar kan, aangepast waar nodig en met respect en eigenheid van haar deelnemers.

De mix van jong en oud, verschillende culturen, het bieden van hulp op maat, het actief deelnemen in de maatschappij en de flexibiliteit van MEI! maakt dat dit een uniek centrum is.