Voordelen

Multi-maatschappelijk Educatief Initiatief (MEI!), klinkt niet alleen mooi, het ís mooi!

Multi-maatschappelijk, omdat MEI! midden in de maatschappij staat en grote groepen mensen tegelijk kan bedienen, om bijvoorbeeld zelfredzaamheid te bevorderen. Eenieder levert een bijdrage voor de ander, waarbij letterlijk buiten de grenzen wordt gedacht/gehandeld. Dit doet mensen goed, je draagt je steentje bij in de maatschappij, met als groot bijkomend voordeel dat deelnemers in elk opzicht zelfredzamer worden en blijven.
Voor de één als stagetraject of ervaringsleer, voor de ander als zinvolle daginvulling.

De oudere medemens vindt hulp om de hoek voor een kleine bijdrage en kan desgewenst deelnemen aan middagen en/of avonden, waar bijvoorbeeld voor een minimaal budget wordt gekookt. Handig maar ook erg goed voor de sociale contacten, hetgeen voor een ieder een positieve invloed heeft.

De opbrengsten van klussen, koken of andersoortige activiteiten, zullen (samen met de deelnemers) worden besteed aan een project elders in de wereld om daar ook een steentje bij te dragen.

MEI! tot hier….én verder.