Bedrijven

Maatschappelijk verantwoord

Bedrijven, groot of klein zijn de motor van onze maatschappij. Helaas werd dit wel erg duidelijk tijdens de economische crisis. MEI! onderstreept het belang dat bedrijven hebben in onze (directe) maatschappij. Om daadwerkelijk mensen te laten participeren in onze maatschappij zijn bedrijven hard nodig. Dit kan zijn in de vorm van stageplekken, arbeidsplekken in en rondom het bedrijf, ook voor mensen die hier, om welke reden dan ook, wat beperkter in zijn.

Voordat deelnemers van MEI! aankloppen voor een stagetraject, een baan of scholing is er al veel aan vooraf gegaan. MEI! traint deelnemers intensief alvorens ze richting bedrijfsleven/scholing gaan. het is hard werken, zichzelf te ontdekken inclusief de (on)mogelijkheden. Naast ontdekken van kwaliteiten, dus ook valkuilen, is er ruim aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (zelfredzaamheid, discipline, sociale vaardigheden). De deelnemers doorlopen een aantal (verplichte) fases alvorens ze bij u als werkgever worden voorgesteld.

De medewerker van MEI! is voor de werkgever een vast aanspreekpunt, dit geldt overigens ook voor de deelnemer. Dit noemen wij een jobcoach.  Naast aanspreekpunt is de jobcoach degene die monitort. Voor zowel de deelnemer als werkgever is het prettig, binnen het bedrijf ook een aanspreekpunt aan te stellen. MEI! biedt de mogelijkheid een medewerker hiervoor kort te trainen. Een investering die snel vruchten af zal werpen.

Wat zoekt MEI! ?

MEI! zoekt bedrijven die hart hebben voor de maatschappij en hun deuren open stellen voor mensen om kansen te bieden op de arbeidsmarkt door (begeleid) leer/werkervaring op te doen, bijvoorbeeld door daadwerkelijke stageplekken te creëren.
Hierbij levert het bedrijf een stagebegeleider, die gezamenlijk met een begeleider van MEI! de stage begeleidt, ondersteunt en evalueert.

Het is daarnaast ook mogelijk om klussen aan te bieden, zoals onderhoud aan tuin, facilitaire ondersteuning waarbij MEI! begeleiding biedt aan de werkzaamheden.

Voordelen voor uw bedrijf

Er zijn verschillende regelingen door de politiek in het leven geroepen, het (financieel) aantrekkelijk te maken een ‘arbeidsbeperkte’ collega in dienst te nemen. Op de site van UWV en overheid is hieromtrent informatie te vinden, op onze site (bewust)niet. Wij geloven in een match tussen werkgever en deelnemers van MEI! en dat dit voornamelijk op de voorgrond behoort te staan.

Daarnaast kan het een voordeel zijn voor u wanneer u klusjes uitbesteedt aan MEI! Dit kan een flinke besparing zijn op de onkosten, die u zou hebben indien u andere bedrijven inhuurt, naast dat het een positieve reclame oplevert dat u als bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt en een steentje bijdraagt! U kunt vrijblijvend informatie inwinnen door het contactformulier in te vullen.

Aanmelden stage/werk/leer trajecten

Indien u één of meerdere leerplekken in uw bedrijf wilt aanbieden en hierover een afspraak wilt, kunt u het aanmeldformulier bedrijf invullen en dan wordt er contact met u gezocht. Indien u nog niet concreet wat aan kunt bieden maar toch vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier.